Budynek Gimnazjum w Białaczowie Stanisław Małachowski


Aktualności
Nasze gimnazjum
Dokumenty szkoły
Dni otwarte
Nauczyciele
Nasz patron
Hymn i sztandar
Promocja zdrowia
Chór szkolny
O Białaczowie
KontaktStanisław Małachowski

RÓD

Nałęcz - herb MałachowskichRód Małachowskich należał do do najznamienitszych rodzin magnackich, które mocno zaznaczyły swą obecność w dziejach naszego kraju. Pięczetowali się herbem Nałęcz, który wyobrażał chustę ułożoną w kształcie koła, ze zwisającymi w dół końcami na czerwonym polu. Pierwszą siedzibą Małachowskich były Małachowice w Łęczyckiem, od których wywodzą oni swoje nazwisko. Przodkowie Marszałka Sejmu Wielkiego do znaczenia doszli w drugiej połowie XVI wieku, przy okazji stopniowo powiększając swoje dobra. Często piastowali wysokie urzędy w czasach rządów Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, brali udział w wojnach kozackich, w walkach podczas "potopu", w odsieczy wiedeńskiej.

Ojciec Stanisława Małachowskiego Jan rozpoczął działalność publiczną w wieku 23 lat jako deputat na Trybunał Koronny , potem zaś był posłem na sejm. Jan Małachowski jako zwolennik Wettynów, po wstąpieniu na tron Augusta III Sasa został podkanclerzym koronnym, a w 1746 otrzymał urząd kanclerza wielkiego koronnego. To on był właściwym twórca potęgi Małachowskich. Na główną siedzibę rodu obrał sobie Końskie, położone wówczas w powiecie opoczyńskim. Wystarał się u Augusta III o przywilej lokacyjny dla Końskich. Zmarł w 1762 zostawiając swoim 4 synom i 7 córkom pokaźną fortunę.

Matką Stanisława była Izabela z Humieckich. Mieszkała w Końskich, zarządzając po śmierci męża ogromnymi dobrami. Dopiero w 1777 roku majątek został podzielony między jej synów: Mikołaja, Stanisława, Jacka i Antoniego. Izabela Małachowska zmarła w 1783 roku.

MŁODOŚĆ I POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Stanisław Małachowski urodził się 24 sierpnia 1736 roku w Końskich. Nauki pobierał w rodzinnym domu, gdyż ojciec jego , podobnie jak inni magnaci zatrudnił guwernanta. Od początku edukacja młodych Małachowskich miała na celu przygotowanie ich do służby publicznej. Stanisław Małachowski oprócz biegłej znajomości prawa opanował języki: francuski, włoski, niemiecki i łacinę.

Stanisław MałachowskiSłużbę publiczną rozpoczął jako rotmistrz chorągwi pancernej, a w wieku 22 lat został po raz pierwszy posłem na sejm. W 1764 roku jako stronnik Czartoryskich popierał kandydaturę Stanisława Poniatowskiego do tronu polskiego. W 1770 roku Austria zajęła część ziem polskich (I rozbiór) gdzie leżała część jego dóbr - starostwo sądeckie, w wyniku czego Stanisław Małachwski stał się podwójnym poddanym. Stanisław August Poniatowski powierzył mu funkcję marszałka Trybunału Koronnego - najwyższej instancji sądowniczej w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Pod jego przewodnictwem instytucja ta odzyskała dobrą opinię, nadszrpniętą w czasach saskich, a Stanisław Małachowski otrzymał przydomek "Arystydesa polskiego" (Arystydes - polityk ateński znany z prawości z V wieku p.n.e). W latach 1780-1792 pełnił funkcję referendarza wielkiego koronnego. Do jego obowiązków należało rozpatrywanie spraw i ferowanie wyroków. Małachowski cieszył się autorytetem, powszechnym szacunkiem i miał opinię bezstronnego arbitra. W uznaniu zasług otrzymał od króla Order Orła Białego - najwyższe odznaczenie państwowe.

MARSZAŁEK SEJMU WIELKIEGO

Stanisław MałachowskiW 1788 roku Stanisław Małachowski objął urząd marszałka sejmu, który podjął dzieło naprawy ustroju Rzeczypospolitej. Uznano, iż jest "człowiekiem dobrej reputacji", obywatelem prawym i zacnym, szczerym patriotą, a ponadto miał duży staż poselski i dobrze znał zasady funkcjonowania sejmu. Nowo obrany marszałek przysięgę złożył 6 października 1788 roku. Politycznie związał sie z sejmowym centrum, był też zwolennikiem sojuszu z Prusami. Uważał za niezbędną reformę sejmu i zniesienie gwarancji rosyjskich. Gorąco popierał uchwaloną 3 maja 1791 roku konstytucję. Po konfederacji targowickiej i wojnie z Rosją udał się do Wiednia, aby uniknąć prześladowań ze strony "targowiczan". Z emigracji powrócił po III rozbiorze i osiadł w Warszawie, często pomieszkiwał też w swych dobrach w Białaczowie (w zaborze austriackim). W czasach napoleońskich Stanisław Małachowski wrócił do życia publicznego. Po utworzeniu przez Napoleona Księstwa Warszawskiego w 1807 roku Małachowski objął na krótko urząd prezesa Senatu Księstwa. Przed śmiercią przeniósł się do Białaczowa. Zmarł 29 grudnia 1809 roku, pogrzeb odbył się w Warszawie , a trumna spoczęła w podziemiach Kościoła Świętego Krzyża.

ZWIĄZKI Z BIAŁACZOWEM

Stanisławowi Małachowskiemu w spadku po ojcu przypadły bardzo rozrzucone włości, a mianowicie dobra białaczowskie, rękorajskie, ostrogskie na Wołyniu i dobraskie na Podkarpaciu. Marszałek uczynił Białaczów swą główną siedzibą i tu miał też swą letnią rezydencję. Wystarał się o przywilej lokacyjny, wybudował ratusz pośrodku rynku Białaczowa i pałac w stylu klasycystycznym oraz kościół w pobliskich Petrykozach. Prowadził też ożywioną działalność gospodarczą eksploatując miejscowe złoża rud żelaza.Przewiń od góry

Projekty Edukacyjne
2016


Zielona Szkoła w Babiogórskim Parku NarodowymSzkoła Promująca ZdrowieWielkie odkrycia geograficzneOrganizacja Biwaku Klasowego. Dzień Chłopaka.