Budynek Gimnazjum w Białaczowie Stanisław Małachowski


Aktualności
Nasze gimnazjum
Dokumenty szkoły
Dni otwarte
Nauczyciele
Nasz patron
Hymn i sztandar
Promocja zdrowia
Chór szkolny
O Białaczowie
KontaktPOŁOŻENIE BIAŁACZOWA

Panorama Białaczowa

Białaczów położony jest na skraju województwa łódzkiego, między miastami Opoczno i Końskie, w niecce nad strugą wpadającą do rzeki Wąglanki, która jest z kolei dopływem Drzewiczki. Z uwagi na swoje położenie osada jest prawie niewidoczna. Od strony południowej otoczona jest przepięknymi, rozległymi lasami ciągnącymi się w stronę Końskich i Żarnowa, a dalej w stronę Kielc i Gór Świętokrzyskich. Od strony zachodniej osadę okala rozłożysty park, a od wschodu i północy pola.

HISTORIA BIAŁACZOWA

Kościół w Białaczowie

Dzieje osady sięgają czasów piastowskich. Była ona siedzibą rodu Odrowążów z którego pochodzi błogosławiony Jan Prandota, biskup krakowski, zaufany księcia Bolesława Wstydliwego. Do nazwiska swego dodawał on przydomek "z Białaczowa ". Około roku 1350 Białaczów liczył już 366 mieszkańców. Jan Długosz przy opisie Białaczowa podaje, że jest to "oppidum" (miasto), brak jednak wzmianek o tym kiedy otrzymał prawa miejskie. Za panowania Kazimierza Jagielończyka miasteczko zniszczył pożar, wtedy też Białaczów otrzymał przywilej na odbywanie targów i jarmarków.

W Białaczowie urodziła się Anna Białaczewska herbu Odrowąż - matka poety Jana Kochanowskiego. Majątek Kochanowskich został podzielony na części w XVII wieku. Tu miały swoje działy rodziny: Dembińskich, Lubiszewskich, Wolskich, Rodzińskich. Od nich w 1727 roku nabył majątek Białaczów Jan Małachowski, wielki kanclerz koronny, właściciel dóbr koneckich, ojciec Stanisława Nałęcza Małachowskiego - marszałka Sejmu Czteroletniego (1788-1791).

Ratusz w Białaczowie

Dla Białaczowa przyszły marszałek wystarał się o przywilej lokacyjny w roku 1787 potwierdzony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ludności wiejskiej nadał wolność osobistą. Stanisław Małachowski był jednym z pierwszych przedsiębiorców przemysłowych na naszym terenie. Wykorzystał fakt, że znajdują się tu pokłady rudy żelaza i wybudował zakłady przemysłowe w Petrykozach, Parczowie i Rudzie Białaczowskiej. Zatrudnił w nich pracowników z Niemiec i Holandii. Dla nich wybudował domy (czworaki) na tzw. Stanisławowie (dzielnica Białaczowa). Za sprawą marszałka w końcu XVIII w. Petrykozy wizytował król Stanisław August Poniatowski. Zwiedzał tam nowo wybudowane fryszeki. Na początku XIX w. Białaczów odwiedzili gen. Dąbrowski, J. Wybicki, K. Potocki.

Od 1864 Białaczów stracił prawa miejskie. Pod koniec XIX w. właścicielami osady zostali Platerowie, którzy opuścili ją dopiero w okresie II wojny światowej. W trakcie działań wojennych 1939-1945 lasy białaczowskie były schronieniem dla wielu grup partyzanckich np. "Trop", "Błysk". Pomoc partyzantom doprowadziła do wielu tragedii cywilnej ludności, w roku 1943 odbyły się pacyfikacje wsi: Sobień, Skronina. W Skroninie Niemcy zamordowali i spalili 28 osób, a w Sobieniu 17 osób, z których najmłodsza miała 2 lata.

BIAŁACZÓW DZISIAJ

Dziś Białaczów jest siedzibą władz gminy. Brak przemysłu i kolei spowodował upadek znaczenia naszej miejscowości po II wojnie światowej, ale nasza okolica jest wspaniałym miejscem do odpoczynku zwłaszcza letniego. W dawnym pałacu Stanisława Małachowskiego ma swą siedzibę Państwowy Dom Pomocy Społecznej. Od kilku lat odbywa się tam również finał międzynarodowego konkursu poezji "Szukamy talentów wsi", którego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

ZABYTKI BIAŁACZOWA


Pałac w Białaczowie

Zabytkowe budowle w Białaczowie są związane z osobą marszałka Stanisława Nałęcza Małachowskiego. W latach 1797-1800 wybudował on pałac zaprojektowany przez architekta Jakuba Kubickiego, jako letnia siedziba rodziny Małachowskich. Jest to prostokątna budowla w stylu klasycystycznym, z portykiem kolumnowym i arkadowymi galeriami. Swoją architekturą przypomina Belweder. W odróżnieniu od Belwederu dach pałacu pokryty został czerwoną dachówką .Pałac odznaczał się bogatym wystrojem wnętrz, pochodzącym z początku XIX wieku. Wewnątrz zdobiły go dekoracje malarsko-stiukowe, mozaiki, niebieska glazura. Przed pałacem rozciąga się okrągły gazon z trawą i kwiatami. Okalają go drogi wjazdowe prowadzące do pałacu.

Park pałacowy przyozdobiony był rzeźbami nimf, sybillą, pergolami oraz romantycznymi ruinami, które zbudował Franciszek M. Lanci w latach 1825-1830.

Ratusz wybudowano w roku 1797 z polecenia marszałka pośrodku rynku jako siedzibę władz miasta Białaczowa. Na jego frontonie jest umieszczony napis "CONSILIO ET JUSTITIAE SACRUM MDCCXCVII" (miejsce dla rady i sprawiedliwości jest święte).

Kościół w Białaczowie był najpierw pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Później imię św. Stanisława męczennika, biskupa zostało dołączone przez biskupa Jana Prandotę.

REZERWAT PRZYRODY W BIAŁACZOWIE

Rezerwat częściowy „Białaczów” (leśny) o powierzchni ogólnej 22,05 ha został utworzony w 1976 r. w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu grądowego z udziałem lipy, jaworu i buka. Dominującym zbiorowiskiem w rezerwacie jest grąd subkontynentalny (w formie grądu wysokiego) w znacznym stopniu zniekształcony wskutek intensywnej gospodarki człowieka, co wyraża się nadmiernym udziałem sosny i brzozy, niedostatecznym udziałem dębu oraz występowanie gatunków obcych jak robinia akacjowa, dąb błotny i dąb czerwony. Naturalny charakter posiada niewielki płat łęgu jesionowo-olszowego i łęgu wiązowo-jesionowego. Wśród drzewostanów dominują drzewostany sosnowe i dębowe z udziałem brzozy, lipy, buka, a także grabu. Położenie rezerwatu w sąsiedztwie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego tworzy w całości unikalny zespół krajobrazowy. W warstwie podszytu dominują: jarząb pospolity, kruszyna, bez czarny, czeremcha, buk, grab, jawor . W runie występują m. in. następujące rośliny objęte ochroną gatunkową ścisłą i częściową: konwalia majowa, bluszcz pospolity, przylaszczka pospolita, rokietnik pospolity.

Przewiń od góry

Projekty Edukacyjne
2016


Zielona Szkoła w Babiogórskim Parku NarodowymSzkoła Promująca ZdrowieWielkie odkrycia geograficzneOrganizacja Biwaku Klasowego. Dzień Chłopaka.